Vinarstvo Petrič Urban

Na kratko | Short

Kako dobro tukaj uspeva vinska trta in daje žlahtno kapljico. J.V.Valvasor


Nakup. Buy.

 

Smo vinarstvo z dolgoletno tradicijo, katerih korenine sežejo v leto 1778. Ta tradicija se je prenašala iz roda v rod in na ta način smo od naših prednikov prevzeli veliko izkušenj glede vzgoje vin. Te izkušnje pa sedaj še nadgrajujemo z uvajanjem novih tehnologij, ki pripomorejo k doseganju vrhunskih vin. Vsa vina imamo hlajena na ustrezno temperaturo in s tem pridobimo na cvetici in aromi vin. V naših kleteh imamo deset različnih vrst vin: Laški rizling, Sauvignon, Zelen, Pinela, Rumeni Muškat,Merlot-Barbera, Cabernet sauvignon, Refošk, Bela Natura in vino izbranih sort, ki se trži pod imenom Pilan.

Zavedamo se, da je kakovost vin v veliki meri odvisna od vzgoje in obremenitve vinske trte. Zavzemamo se za enošparonsko vzgojo, ki daje manjši pridelek, vendar kvaliteta grozdja je mnogo boljša, saj tako grozdje ima več sladkorja. Sledimo tudi razvoju novega okolju bolj prijaznega načina pridelave grozdja. To pomeni pridelavo grozdja z manj škroplenja in uporabo naravnih gnojil. Naše vinogradništvo ima trenutno približno 28.000 trt. Povečevanje števila trt pa nam omogoča konkurenčnost na trgu.

 

The rich tradition of the vine growers and winemaking Petric family dates back to 1778 and is passed from generation to generation. The vineyards today consist of a total of 30 thousands of vines. We are located in one of the most beautiful wine village which have the most vines per person in Europe. Beside others varieties we are very proud on two local Zelen and Pinela. Valuable centennial experience is being upgraded with the introduction of modern technologies that enable us to produce wines of superior quality. Because we care for nature and we want to produce healthy wine we do not use any herbicide and we use only organic fertilizer.